Wednesday, March 24, 2010

Visi & Misi

VISI
Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

MISI
Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Membangunkan potensi individu melalui Pendidikan Berkualiti

MATLAMAT
Jabatan Pelajaran Negeri Johor
Berhasrat melahirkan insane cemerlang yang berdaya tahan tinggi serta mampu menangani tuntutan-tuntutan kearah mencapai 2020, sejajar dengan kehendak Falsafah pendidikan Negara Berlandaskan Rukunegara.

OBJEKTIF
Jabatan Pelajaran Negeri Johor

• Melahirkan insan yang cemerlang dari segi intelek, rohani dan jasmani.
• Melahirkan insan yang mempunyai nudaya ilmu kemahiran berfikir, berakhlak terpuji, celik sains dan teknologi.
• Meningkatkan kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan Organisasi.

No comments:

Post a Comment

PaNorAmA SekiTaR SeKolAh